Zyskaj wsparcie w każdym z tych przypadków

Przypadkowe uszkodzenia

Kradzież z włamaniem i rabunek

Przepięcia

Pęknięty ekran

Zalanie cieczą

Awaria

Wybierz idealną dla Ciebie opcję ubezpieczenia

Dostępne trzy warianty ubezpieczenia pozwalają dostosować zakres ochrony do potrzeb wynikających z rodzaju sprzętu i charakteru jego użytkowania.

WARIANT SREBRNY

WARIANT ZŁOTY

WARIANT PLATYNOWY

Bezpłatna naprawa bądź wymiana sprzętu na nowy w razie przypadkowego uszkodzenia
Bezpłatna naprawa bądź wymiana sprzętu na nowy w razie awarii
Bezpłatna naprawa bądź wymiana sprzętu na nowy w razie przepięcia prądu w sieci energetycznej
Nowy sprzęt w przypadku kradzieży lub rabunku
Bezgotówkowa naprawa
Okres ochrony

12 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy

12 miesięcy
24 miesiące

36 miesięcy
48 miesięcy

Zakres ochrony

awaria – od dnia wygaśnięcia gwarancji producenta

przypadkowe uszkodzenia

przypadkowe uszkodzenia - od dnia zakupu sprzętu, awaria – od pierwszego dnia po upływie gwarancji producenta

Korzyści wynikające z zakupu ubezpieczenia

SZYBKA
POMOC

W razie awarii, przepięcia, kradzieży z włamaniem lub przypadkowego uszkodzenia bezzwłocznie zapewnimy naprawę lub wymianę sprzętu na nowy.

KOMPLETNA
OCHRONA

Utrata na skutek kradzieży z włamaniem, awaria, uszkodzenie, błąd obsługi? Zakres świadczeń naszych usług wykracza daleko poza świadczenia gwarancji czy rękojmi.

DUŻA
OSZCZĘDNOŚĆ

Cena zakupu polisy jest dużo niższa, niż koszty zakupu nowego sprzętu lub naprawy w wyspecjalizowanym serwisie.